KNMT Certificaten

Geplaatst op 1 augustus 2016

Wij zijn gevisiteerd door de KNMT en hebben weer ons certificaat mogen ontvangen! Dat betekent dat in onze praktijk goede mondzorg voorop staat.  Om te peilen hoe het met de kwaliteit van de geboden zorg staat, hebben wij ons zich laten visiteren. Dit is gebeurd via de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde, de beroepsvereniging van tandartsen.

Certificaten van KNMT

Wat is een visitatie?

Tijdens een visitatie nemen daarvoor speciaal opgeleide tandartsen de praktijk onder de loep. Ze kijken naar:

  • Of de praktijk de zaken goed organiseert;
  • Of de praktijk wet- en regelgeving naleeft;
  • Of de patiënt zorg krijgt volgens kwaliteitsnormen.

Met ons certificaat kunnen we verder werken aan het verbeteren van onze kwaliteit.

Keurmerk KNMT Tandartspraktijk van der Lee

 

bekijk al ons nieuws