Tarieven en betalen

Wij merken dat steeds meer mensen bij hun zorgverzekering geen aparte tandartsverzekering afsluiten. Daardoor is het tegenwoordig nog belangrijker om precies te weten waar u aan toe bent als u naar de tandarts moet. Onderaan deze pagina vindt u een lijst van prestaties, codes en tarieven zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit¹. Deze tarieven gelden voor iedereen. Als uw ziektekostenverzekeraar een contract heeft afgesloten met onze praktijk, kunnen andere tarieven gelden.

Uiteraard geven deze tarieven altijd maar een indicatie. Ieder gebit is weer anders, dus we zullen voor u persoonlijk kijken welke behandelingen precies nodig zijn en wat deze gaan kosten.

Betalen

De tandartsrekening is opgebouwd uit de verschillende prestaties die tijdens een behandeling hebben plaatsgevonden. Op de rekening staat elke prestatie omschreven met een code. Aan elke code is een tarief gekoppeld. U kunt zich bij vele verzekeraars voor tandheelkundige zorg verzekeren. Vergelijk de diverse zorgverzekeraars via de onderstaande tool.

Deze vergoeding tool wordt verzorgd door Tandartsverzekering.nl

Vragen over uw rekening – Infomedics

Per 1 november 2019 krijgt u na een behandeling geen nota van Famed op de mat, maar van Infomedics. Deze twee bedrijven zijn gefuseerd onder de naam van Infomedics. Heeft u een vraag over uw rekening, neem dan contact op met Infomedics via www.infomedics.nl.

* M/T= Aan deze prestatie zijn mogelijk extra materiaal- en techniekkosten verbonden.
**= Voor meer informatie over de kosten van deze prestatie kunt u terecht bij uw zorgverlener.
¹ Bovenstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit, deze is altijd leidend. Pharmeon, de tandarts of de NMT is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van, of samenhangt met het gebruik van de gegevens.

Tarieven

 • Consultatie en Diagnostiek (C-codes)
  • C11 Periodieke controle € 22,91
  • C13 Probleemgericht consult € 22,91
  • C22 Schriftelijke medische anamnese € 22,91
  • C28 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan € 108,53
  • C29* Studiemodellen t.b.v. behandelplan € 30,15
  • C65 Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak € 60,29
  • C80 Mondzorg aan huis € 18,09
  • C84 Voorbereiding behandeling onder algehele narcose € 48,23
  • C85 Weekendbehandeling € 22,91
  • C86 Avondbehandeling € 22,91
  • C87 Nachtbehandeling € 22,91
 • Maken en beoordelen foto's (X-codes)
  • X10 Kleine röntgenfoto € 16,88
  • X21 Kaakoverzichtsfoto € 72,35
  • X22 Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak € 72,35
  • X24 Schedelfoto € 32,56
  • X25 Maken meerdimensionale kaakfoto € 204,99
  • X26 Beoordelen meerdimensionale kaakfoto € 60,29
  • X11 Beoordelen kleine röntgenfoto € 12,66
  • X23 Beoordelen kaakoverzichtsfoto € 26,53
 • Preventieve mondzorg (M-codes)
  • M01 Preventieve voorlichting en/of instructie, per 5 minuten € 13,52
  • M02 Consult voor evaluatie van preventie, per 5 minuten € 13,52
  • M03 Gebitsreiniging, per 5 minuten € 13,52
  • M05 Beslijpen en/of fluorideren melkelement € 27,13
  • M32 ** Eenvoudig bacteriologisch onderzoek € 18,09
  • M61 * Mondbeschermer € 27,13
  • M30 Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament € 6,03
  • M40 Fluoridebehandeling € 15,07
 • Verdoving (A-codes)
  • A15 Oppervlakte verdoving € 7,84
  • A10 Geleidings- en/of infiltratie verdoving € 15,07
  • A20 Behandeling onder algehele anesthesie of sedatie (kostprijs) € 0,00
 • Verdoving door middel van een roesje (B-codes)
  • B10 Introductie roesje (lachgassedatie) € 30,15
  • B11 Toediening roesje (lachgassedatie) € 30,15
  • B12 Overheadkosten roesje (lachgassedatie) € 37,38
 • Vullingen (V-codes)
  • V50 Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje € 11,66
  • V70 * Parapulpaire stift € 12,06
  • V80 * Wortelkanaalstift € 21,10
  • V85 * Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element € 9,04
  • V15 Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal € 72,35
  • V30 Fissuurlak eerste element € 27,13
  • V35 Fissuurlak ieder volgend element in dezelfde zitting € 15,07
  • V40 Het polijsten van amalgaamvullingen, bijwerken van oude composietvullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie van medicament € 6,03
  • V71 Eénvlaksvulling amalgaam € 25,32
  • V72 Tweevlaksvulling amalgaam € 40,40
  • V73 Drievlaksvulling amalgaam € 52,45
  • V74 Meervlaksvulling amalgaam € 73,56
  • V81 Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer € 37,38
  • V82 Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer € 52,45
  • V83 Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer € 64,51
  • V84 Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer € 85,61
  • V91 Eénvlaksvulling composiet € 48,23
  • V92 Tweevlaksvulling composiet € 63,31
  • V93 Drievlaksvulling composiet € 75,37
  • V94 Meervlaksvulling composiet € 96,47
 • Wortelkanaalbehandelingen (E-codes)
  • E01 Wortelkanaalbehandeling consult € 22,91
  • E02 Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult € 42,20
  • E03 Consult na tandheelkundig ongeval € 33,16
  • E60 Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel € 48,23
  • E04 Toeslag voor kosten bij gebruik roterende nikkel-titanium instrumenten € 48,84
  • E13 Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal € 108,53
  • E14 Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen € 156,76
  • E16 Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen € 204,99
  • E17 Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen € 253,23
  • E85 Elektronische lengtebepaling € 15,07
  • E19 Insluiten calciumhydroxide per element per zitting € 18,09
  • E66 Wortelkanaalbehandeling van melkelement € 48,23
  • E51 Verwijderen van kroon of brug € 36,18
  • E52 Moeilijke wortelkanaalopening € 30,15
  • E53 Verwijderen van wortelstift € 42,20
  • E54 Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal € 30,15
  • E55 Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal € 30,15
  • E56 Voortgezette behandeling met iatrogene schade € 42,20
  • E57 Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie € 30,15
  • E61 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting € 84,41
  • E62 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting € 54,26
  • E63 * Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) € 45,22
  • E64 Afsluiting van open wortelpunt € 48,23
  • E77 Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal € 60,29
  • E78 Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal € 30,15
  • E90 Inwendig bleken, eerste zitting € 48,23
  • E95 Inwendig bleken, elke volgende zitting € 18,09
  • E97 * Uitwendig bleken per kaak € 75,37
  • E40 Directe pulpa-overkapping € 30,15
  • E42 Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval € 12,06
  • E43 * Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval € 24,12
  • E44 Verwijdering spalk € 6,03
  • E45 Aanbrengen rubberdam € 12,06
  • E31 Snij-/ hoektand € 120,58
  • E32 Premolaar € 168,82
  • E33 Molaar € 217,05
  • E34 * Aanbrengen retrograde vulling € 24,12
  • E36 * Het trekken van een element met re-implantatie € 84,41
  • E37 Kijkoperatie € 72,35
  • E86 Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling € 81,39
  • E87 Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling € 60,29
 • Kronen en bruggen (R-codes)
  • R08 * Eenvlaks composiet inlay € 72,35
  • R09 * Tweevlaks composiet inlay € 138,67
  • R10 * Drievlaks composiet inlay € 180,88
  • R11 * Eenvlaksinlay € 108,53
  • R12 * Tweevlaksinlay € 168,82
  • R13 * Drievlaksinlay € 241,17
  • R14 Toeslag voor aangegoten pin, per pin € 30,15
  • R24 * Kroon € 265,28
  • R29 Roestvrijstalen kroon, kunstharsvoorziening € 54,26
  • R31 Opbouw plastisch materiaal wortelkanaal € 60,29
  • R32 * Gegoten opbouw, indirecte methode € 60,29
  • R33 * Gegoten opbouw, directe methode € 120,58
  • R40 * Eerste brugtussendeel € 180,88
  • R45 * Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel € 90,44
  • R49 Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen € 150,73
  • R50 * Metalen fixatiekap met afdruk € 30,15
  • R55 * Gipsslot met extra afdruk € 30,15
  • R60 * Plakbrug zonder preparatie € 120,58
  • R61 * Plakbrug met preparatie € 180,88
  • R65 Toeslag voor elke volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel € 42,20
  • R66 Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee € 24,12
  • R70 Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker € 66,32
  • R71 * Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metaal/porselein kroon in de mond € 66,32
  • R74 * Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties € 24,12
  • R75 * Opnieuw vastzetten plakbrug € 60,29
  • R76 Extra toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon € 30,15
  • R77 Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element € 30,15
  • R78 * Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie € 72,35
  • R79 * Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie € 120,58
  • R80 * Temporaire, eerste voorziening € 30,15
  • R85 * Temporaire, volgende voorziening € 12,06
 • Kaakgewrichtsbehandelingen (G-codes)
  • G62 * Occlusale spalk € 162,79
  • G65 * Indirect planmatig inslijpen € 331,61
  • G33 * Aanbrengen front/hoektandgeleiding € 60,29
  • G69 * Opbeetplaat € 66,32
  • G10 NIet standaard beetregistratie € 90,44
  • G11 Scharnierasbepaling € 90,44
  • G12 Centrale relatiebepaling € 84,41
  • G13 Protrale/laterale bepalingen € 60,29
  • G14 Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie € 542,63
  • G15 Voor het behouden van beethoogte € 30,15
  • G16 Therapeutische positiebepaling € 30,15
  • G20 Beetregistratie intra-oraal € 60,29
  • G71 * Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) € 301,46
  • G72 Controlebezoek MRA € 30,15
  • G73 * Reparatie MRA met afdruk € 48,23
  • G68* Reparatie occlusale- of repositiespalk, met afdruk € 48,23
 • Chirurgische ingrepen (inclusief anesthesie) (H-codes)
  • H11 Trekken tand of kies € 45,22
  • H16 Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en zelfde kwadrant € 33,76
  • H21 Kosten hechtmateriaal € 6,18
  • H26 Hechten weke delen € 66,32
  • H50 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling € 60,29
  • H55 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling € 18,09
  • H90 Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B. € 60,29
  • H35 Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap € 72,35
  • H40 Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak € 54,26
  • H41 Verwijderen van het tongriempje of lipbandje € 36,18
  • H42 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting € 72,35
  • H43 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrogradeafsluiting € 96,47
  • H44 Primaire antrumsluiting € 66,32
  • H59 Behandeling kaakbreuk, per kaak € 84,41
  • H60 Marsupialisatie € 84,41
  • H65 Primaire sluiting € 162,79
  • H70 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak € 84,41
  • H75 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak € 162,79
  • H80 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak € 114,55
  • H85 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak € 192,93
  • H33 Hemisectie van een molaar € 72,35
 • Kunstgebitten (P-codes)
  • P60 Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit € 36,18
  • P65 Planmatig inslijpen van bestaande kunstgebit € 30,15
  • P17 Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur € 60,29
  • P10 * Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen € 90,44
  • P15 * Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen € 180,88
  • P16 Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 66,32
  • P18 Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 18,09
  • P34 * Frame kunstgebit, 1-4 elementen € 247,20
  • P35 * Frame kunstgebit, 5-13 elementen € 337,64
  • P31 * Wortelkap met stift € 150,73
  • P32 Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling cq staafhuls € 90,44
  • P33 Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling € 60,29
  • P40 Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief, verhoogd met per immediaat te vervangen element € 15,07
  • P45 * Noodkunstgebit € 120,58
  • P21 * Volledig kunstgebit bovenkaak € 180,88
  • P25 * Volledig kunstgebit onderkaak € 241,17
  • P30 * Volledig kunstgebit boven- en onderkaak € 391,90
  • P36 Individuele afdruk zonder randopbouw € 30,15
  • P14 Individuele afdruk met randopbouw € 66,32
  • P37 Frontopstelling in aparte zitting € 36,18
  • P27 Reoccluderen € 60,29
  • P28 Naregistratie en remounten € 60,29
  • P38 Toeslag voor bepaling verticale beet hoogte met behulp van specifieke apparatuur € 66,32
  • P39 Toeslag voor bepaling neutrale zone € 90,44
  • P41 Toeslag voor relinen van alginaatafdruk € 30,15
  • P42 Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling € 30,15
  • P43 Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen € 36,18
  • P29 Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit € 48,23
  • P06 Tissue conditioning volledig kunstgebit € 42,20
  • P01 * Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw € 42,20
  • P02 * Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw € 90,44
  • P03 * Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw € 60,29
  • P04 * Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw € 90,44
  • P70 * Opvullen overkappingsprothese op natuurlijke peilers zonder staafdemontage € 168,82
  • P07 * Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk € 18,09
  • P08 * Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk € 48,23
  • P56 Tissue conditioning gedeeltelijke kunstgebit of framekunstgebit € 42,20
  • P51 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit /framekunstgebit, indirect zonder randopbouw € 42,20
  • P52 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit /framekunstgebit, indirect met randopbouw € 90,44
  • P53 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw € 60,29
  • P54 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw € 90,44
  • P57 * Reparatie gedeeltelijk(e) kunstgebit/framekunstgebit, zonder afdruk € 18,09
  • P58 * Reparatie gedeeltelijk(e) kunstgebit/framekunstgebit, met afdruk € 48,23
  • P78 * Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk € 48,23
  • P79 * Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk € 48,23
 • Tandvleesbehandelingen (T-codes)
  • T12 Onderzoek van het tandvlees parodontiumstatus € 174,85
  • T21 Grondig reinigen wortel door een tandarts, per element € 32,56
  • T22 Grondig reinigen wortel door een mondhygiënist, per element € 24,12
  • T32 Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling € 108,53
  • T33 Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling € 66,32
  • T70 Flapoperatie tussen 2 elementen € 195,95
  • T71 Flapoperatie per sextant (één zesde deel) € 301,46
  • T72 Flapoperatie uitgebreid, per sextant (één zesde deel) € 361,75
  • T73 Directe post-operatieve zorg, kort € 60,29
  • T74 Directe post-operatieve zorg, uitgebreid € 162,19
  • T76 Tuber- of retromolaarplastiek € 75,37
  • T141 Tandvleestransplantaat € 114,55
  • T101 Tuber- of retromolaarplastiek € 105,51
  • T102 Tandvleescorrectie per element € 57,28
  • T103 Tandvleescorrectie per sextant (één zesde deel) € 150,73
  • T111 * Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel) € 361,75
  • T112 * Aanbrengen regeneratiemateriaal als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie € 120,58
  • T113 Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal € 195,95
  • T121 Kroonverlenging per element € 195,95
  • T122 Kroonverlenging per sextant € 361,75
  • T151 Directe postoperatieve zorg, kort € 60,29
  • T152 Directe postoperatieve zorg, uitgebreid € 162,19
  • T161 ** Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling € 42,20
  • T162 Behandeling tandvleesabces € 81,39
  • T163 * Toepassing lokaal medicament € 65,12
  • T164 * (Draad)Spalk € 24,12
  • T165 Uitgebreide voedingsanalyse € 60,29
  • T42 Consult parodontale nazorg € 91,64
  • T43 Uitgebreid consult parodontale nazorg € 121,79
  • T44 Complex consult parodontale nazorg € 162,19
 • Implantaten (J-codes)
  • J97 Overheadkosten implantaten € 173,60
  • J98 Overheadkosten pre-implantologische chirurgie € 101,64
  • J01 Initieel onderzoek implantologie € 66,88
  • J02 Verlengd onderzoek implantologie € 102,90
  • J03* Proefopstelling € 138,91
  • J05 Implantaatpositionering op grond van CT-scan € 46,30
  • J08 * Aanbrengen botvervangers in extractie wond € 20,58
  • J09 * Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft € 246,95
  • J10 * Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting € 154,35
  • J11 Prepareren donorplaats € 138,91
  • J12 * Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft € 149,20
  • J13 * Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft in dezelfde zitting € 72,03
  • J06 Vrijleggen foramen mentale € 30,87
  • J15 * Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft € 87,46
  • J17 * Aanvullende ophoging bodem bijholte € 133,77
  • J18 * Ophoging bodem bijholte orthograad € 61,74
  • J19 Toeslag esthetische zone € 66,88
  • J20 * Plaatsen eerste implantaat, per kaak € 235,12
  • J28 Plaatsen elk volgend implantaat, per kaak € 97,24
  • J23 * Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler) € 77,17
  • J29 * Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), dezelfde wond € 36,53
  • J26 Moeizaam verwijderen implantaat € 169,78
  • J27 * Vervangen implantaat € 235,12
  • J30 Bindweefseltransplantaat, eerste € 108,04
  • J31 Volgende bindweefseltransplantaat € 47,13
  • J32 * Verwijderen gefractureerd abutment / occlusale schroef € 118,33
  • J40 * Twee magneten/drukknoppen € 151,57
  • J41 * Elke volgende magneet, drukknop € 36,01
  • J42 * Staaf tussen twee implantaten € 210,94
  • J43 * Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak € 66,88
  • J44 * Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon € 25,72
  • J50 * Boven- en onder klikgebit € 529,92
  • J51 * Onder-klikgebit € 344,71
  • J52 * Boven- klikgebit € 344,71
  • J53 * Omvorming klikgebit € 102,90
  • J55 * Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten € 154,35
  • J56 * Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten € 180,07
  • J57 Toeslag vervangings-klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten € 87,46
  • J58 Toeslag vervangings-klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten € 113,19
  • J59 Toeslag vervangings-klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten € 138,91
  • J60 Specifiek consult nazorg implantologie € 56,59
  • J61 Uitgebreid consult nazorg implantologie € 92,61
  • J70 * Opvullen zonder staafdemontage € 144,06
  • J71 * Opvullen met staafdemontage op twee implantaten € 180,07
  • J72 * Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten € 205,79
  • J73 * Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten € 231,52
  • J74 * Reparatie zonder staafdemontage € 56,69
  • J75 * Reparatie met staafdemontage op twee implantaten € 108,04
  • J76 * Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten € 133,77
  • J77 * Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten € 159,49
  • J54 * Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten € 133,77
  • J33 Kosten implantaat € 330,87
  • J80 Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit € 523,75
  • J29* Plaatsen volgende Healing Abutment € 36,53
  • J34 Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQmeting € 10,29
  • J78* Verwijderen én vervangen drukknop € 25,72
 • Uurtarieven (U-codes)
  • U05 * Uurtarief (U10) in eenheden van 5 minuten € 15,84
  • U25* Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in de Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten € 13,73
  • U35* Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden eenheden van vijf minuten € 15,84
 • Abonnementstarieven (Z-codes)
  • Z10 * Abonnement categorie A € 7,58
  • Z20 * Abonnement categorie B € 11,66
  • Z30 * Abonnement categorie C € 15,74
  • Z40 * Abonnement categorie D € 19,24
  • Z50 * Abonnement categorie E € 23,32
  • Z60 * Abonnement categorie F € 6,41