Tarieven en betalen

Wij merken dat steeds meer mensen bij hun zorgverzekering geen aparte tandartsverzekering afsluiten. Daardoor is het tegenwoordig nog belangrijker om precies te weten waar u aan toe bent als u naar de tandarts moet. Onderaan deze pagina vindt u een lijst van prestaties, codes en tarieven zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit¹. Deze tarieven gelden voor iedereen. Als uw ziektekostenverzekeraar een contract heeft afgesloten met onze praktijk, kunnen andere tarieven gelden.

Uiteraard geven deze tarieven altijd maar een indicatie. Ieder gebit is weer anders, dus we zullen voor u persoonlijk kijken welke behandelingen precies nodig zijn en wat deze gaan kosten.

Betalen

De tandartsrekening is opgebouwd uit de verschillende prestaties die tijdens een behandeling hebben plaatsgevonden. Op de rekening staat elke prestatie omschreven met een code. Aan elke code is een tarief gekoppeld. U kunt zich bij vele verzekeraars voor tandheelkundige zorg verzekeren. Vergelijk de diverse zorgverzekeraars via de onderstaande tool.

Deze vergoeding tool wordt verzorgd door Tandartsverzekering.nl

Vragen over uw rekening – Infomedics

Per 1 november 2019 krijgt u na een behandeling geen nota van Famed op de mat, maar van Infomedics. Deze twee bedrijven zijn gefuseerd onder de naam van Infomedics. Heeft u een vraag over uw rekening, neem dan contact op met Infomedics via www.infomedics.nl.

* M/T= Aan deze prestatie zijn mogelijk extra materiaal- en techniekkosten verbonden.
**= Voor meer informatie over de kosten van deze prestatie kunt u terecht bij uw zorgverlener.
¹ Bovenstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit, deze is altijd leidend. Pharmeon, de tandarts of de NMT is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van, of samenhangt met het gebruik van de gegevens.

Tarieven

 • Consultatie en Diagnostiek (C-codes)
  • Periodieke controle € 22,91
  • Probleemgericht consult € 22,91
  • Schriftelijke medische anamnese € 22,91
  • Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan € 108,53
  • Studiemodellen t.b.v. behandelplan € 30,15
  • Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak € 60,29
  • Mondzorg aan huis € 18,09
  • Voorbereiding behandeling onder algehele narcose € 48,23
  • Weekendbehandeling € 22,91
  • Avondbehandeling € 22,91
  • Nachtbehandeling € 22,91
 • Maken en beoordelen foto's (X-codes)
  • Kleine röntgenfoto € 16,88
  • Kaakoverzichtsfoto € 72,35
  • Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak € 72,35
  • Schedelfoto € 32,56
  • Maken meerdimensionale kaakfoto € 204,99
  • Beoordelen meerdimensionale kaakfoto € 60,29
  • Beoordelen kleine röntgenfoto € 12,66
  • Beoordelen kaakoverzichtsfoto € 26,53
 • Preventieve mondzorg (M-codes)
  • Preventieve voorlichting en/of instructie, per 5 minuten € 13,52
  • Consult voor evaluatie van preventie, per 5 minuten € 13,52
  • Gebitsreiniging, per 5 minuten € 13,52
  • Beslijpen en/of fluorideren melkelement € 27,13
  • Eenvoudig bacteriologisch onderzoek € 18,09
  • Mondbeschermer € 27,13
  • Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament € 6,03
  • Fluoridebehandeling € 15,07
 • Verdoving (A-codes)
  • Oppervlakte verdoving € 7,84
  • Geleidings- en/of infiltratie verdoving € 15,07
  • Behandeling onder algehele anesthesie of sedatie (kostprijs) € 0,00
 • Verdoving door middel van een roesje (B-codes)
  • Introductie roesje (lachgassedatie) € 30,15
  • Toediening roesje (lachgassedatie) € 30,15
  • Overheadkosten roesje (lachgassedatie) € 37,38
 • Vullingen (V-codes)
  • Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje € 11,66
  • Parapulpaire stift € 12,06
  • Wortelkanaalstift € 21,10
  • Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element € 9,04
  • Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal € 72,35
  • Fissuurlak eerste element € 27,13
  • Fissuurlak ieder volgend element in dezelfde zitting € 15,07
  • Het polijsten van amalgaamvullingen, bijwerken van oude composietvullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie van medicament € 6,03
  • Eénvlaksvulling amalgaam € 25,32
  • Tweevlaksvulling amalgaam € 40,40
  • Drievlaksvulling amalgaam € 52,45
  • Meervlaksvulling amalgaam € 73,56
  • Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer € 37,38
  • Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer € 52,45
  • Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer € 64,51
  • Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer € 85,61
  • Eénvlaksvulling composiet € 48,23
  • Tweevlaksvulling composiet € 63,31
  • Drievlaksvulling composiet € 75,37
  • Meervlaksvulling composiet € 96,47
 • Wortelkanaalbehandelingen (E-codes)
  • Wortelkanaalbehandeling consult € 22,91
  • Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult € 42,20
  • Consult na tandheelkundig ongeval € 33,16
  • Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel € 48,23
  • Toeslag voor kosten bij gebruik roterende nikkel-titanium instrumenten € 48,84
  • Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal € 108,53
  • Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen € 156,76
  • Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen € 204,99
  • Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen € 253,23
  • Elektronische lengtebepaling € 15,07
  • Insluiten calciumhydroxide per element per zitting € 18,09
  • Wortelkanaalbehandeling van melkelement € 48,23
  • Verwijderen van kroon of brug € 36,18
  • Moeilijke wortelkanaalopening € 30,15
  • Verwijderen van wortelstift € 42,20
  • Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal € 30,15
  • Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal € 30,15
  • Voortgezette behandeling met iatrogene schade € 42,20
  • Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie € 30,15
  • Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting € 84,41
  • Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting € 54,26
  • Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) € 45,22
  • Afsluiting van open wortelpunt € 48,23
  • Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal € 60,29
  • Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal € 30,15
  • Inwendig bleken, eerste zitting € 48,23
  • Inwendig bleken, elke volgende zitting € 18,09
  • Uitwendig bleken per kaak € 75,37
  • Directe pulpa-overkapping € 30,15
  • Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval € 12,06
  • Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval € 24,12
  • Verwijdering spalk € 6,03
  • Aanbrengen rubberdam € 12,06
  • Snij-/ hoektand € 120,58
  • Premolaar € 168,82
  • Molaar € 217,05
  • Aanbrengen retrograde vulling € 24,12
  • Het trekken van een element met re-implantatie € 84,41
  • Kijkoperatie € 72,35
  • Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling € 81,39
  • Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling € 60,29
 • Kronen en bruggen (R-codes)
  • Eenvlaks composiet inlay € 72,35
  • Tweevlaks composiet inlay € 138,67
  • Drievlaks composiet inlay € 180,88
  • Eenvlaksinlay € 108,53
  • Tweevlaksinlay € 168,82
  • Drievlaksinlay € 241,17
  • Toeslag voor aangegoten pin, per pin € 30,15
  • Kroon € 265,28
  • Roestvrijstalen kroon, kunstharsvoorziening € 54,26
  • Opbouw plastisch materiaal wortelkanaal € 60,29
  • Gegoten opbouw, indirecte methode € 60,29
  • Gegoten opbouw, directe methode € 120,58
  • Eerste brugtussendeel € 180,88
  • Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel € 90,44
  • Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen € 150,73
  • Metalen fixatiekap met afdruk € 30,15
  • Gipsslot met extra afdruk € 30,15
  • Plakbrug zonder preparatie € 120,58
  • Plakbrug met preparatie € 180,88
  • Toeslag voor elke volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel € 42,20
  • Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee € 24,12
  • Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker € 66,32
  • Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metaal/porselein kroon in de mond € 66,32
  • Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties € 24,12
  • Opnieuw vastzetten plakbrug € 60,29
  • Extra toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon € 30,15
  • Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element € 30,15
  • Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie € 72,35
  • Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie € 120,58
  • Temporaire, eerste voorziening € 30,15
  • Temporaire, volgende voorziening € 12,06
 • Kaakgewrichtsbehandelingen (G-codes)
  • Occlusale spalk € 162,79
  • Indirect planmatig inslijpen € 331,61
  • Aanbrengen front/hoektandgeleiding € 60,29
  • Opbeetplaat € 66,32
  • NIet standaard beetregistratie € 90,44
  • Scharnierasbepaling € 90,44
  • Centrale relatiebepaling € 84,41
  • Protrale/laterale bepalingen € 60,29
  • Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie € 542,63
  • Voor het behouden van beethoogte € 30,15
  • Therapeutische positiebepaling € 30,15
  • Beetregistratie intra-oraal € 60,29
  • Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) € 301,46
  • Controlebezoek MRA € 30,15
  • Reparatie MRA met afdruk € 48,23
  • Reparatie occlusale- of repositiespalk, met afdruk € 48,23
 • Chirurgische ingrepen (inclusief anesthesie) (H-codes)
  • Trekken tand of kies € 45,22
  • Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en zelfde kwadrant € 33,76
  • Kosten hechtmateriaal € 6,18
  • Hechten weke delen € 66,32
  • Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling € 60,29
  • Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling € 18,09
  • Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B. € 60,29
  • Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap € 72,35
  • Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak € 54,26
  • Verwijderen van het tongriempje of lipbandje € 36,18
  • Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting € 72,35
  • Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrogradeafsluiting € 96,47
  • Primaire antrumsluiting € 66,32
  • Behandeling kaakbreuk, per kaak € 84,41
  • Marsupialisatie € 84,41
  • Primaire sluiting € 162,79
  • Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak € 84,41
  • Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak € 162,79
  • Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak € 114,55
  • Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak € 192,93
  • Hemisectie van een molaar € 72,35
 • Kunstgebitten (P-codes)
  • Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit € 36,18
  • Planmatig inslijpen van bestaande kunstgebit € 30,15
  • Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur € 60,29
  • Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen € 90,44
  • Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen € 180,88
  • Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 66,32
  • Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 18,09
  • Frame kunstgebit, 1-4 elementen € 247,20
  • Frame kunstgebit, 5-13 elementen € 337,64
  • Wortelkap met stift € 150,73
  • Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling cq staafhuls € 90,44
  • Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling € 60,29
  • Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief, verhoogd met per immediaat te vervangen element € 15,07
  • Noodkunstgebit € 120,58
  • Volledig kunstgebit bovenkaak € 180,88
  • Volledig kunstgebit onderkaak € 241,17
  • Volledig kunstgebit boven- en onderkaak € 391,90
  • Individuele afdruk zonder randopbouw € 30,15
  • Individuele afdruk met randopbouw € 66,32
  • Frontopstelling in aparte zitting € 36,18
  • Reoccluderen € 60,29
  • Naregistratie en remounten € 60,29
  • Toeslag voor bepaling verticale beet hoogte met behulp van specifieke apparatuur € 66,32
  • Toeslag voor bepaling neutrale zone € 90,44
  • Toeslag voor relinen van alginaatafdruk € 30,15
  • Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling € 30,15
  • Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen € 36,18
  • Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit € 48,23
  • Tissue conditioning volledig kunstgebit € 42,20
  • Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw € 42,20
  • Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw € 90,44
  • Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw € 60,29
  • Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw € 90,44
  • Opvullen overkappingsprothese op natuurlijke peilers zonder staafdemontage € 168,82
  • Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk € 18,09
  • Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk € 48,23
  • Tissue conditioning gedeeltelijke kunstgebit of framekunstgebit € 42,20
  • Opvullen gedeeltelijk kunstgebit /framekunstgebit, indirect zonder randopbouw € 42,20
  • Opvullen gedeeltelijk kunstgebit /framekunstgebit, indirect met randopbouw € 90,44
  • Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw € 60,29
  • Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw € 90,44
  • Reparatie gedeeltelijk(e) kunstgebit/framekunstgebit, zonder afdruk € 18,09
  • Reparatie gedeeltelijk(e) kunstgebit/framekunstgebit, met afdruk € 48,23
  • Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk € 48,23
  • Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk € 48,23
 • Tandvleesbehandelingen (T-codes)
  • Onderzoek van het tandvlees parodontiumstatus € 174,85
  • Grondig reinigen wortel door een tandarts, per element € 32,56
  • Grondig reinigen wortel door een mondhygiënist, per element € 24,12
  • Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling € 108,53
  • Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling € 66,32
  • Flapoperatie tussen 2 elementen € 195,95
  • Flapoperatie per sextant (één zesde deel) € 301,46
  • Flapoperatie uitgebreid, per sextant (één zesde deel) € 361,75
  • Directe post-operatieve zorg, kort € 60,29
  • Directe post-operatieve zorg, uitgebreid € 162,19
  • Tuber- of retromolaarplastiek € 75,37
  • Tandvleestransplantaat € 114,55
  • Tuber- of retromolaarplastiek € 105,51
  • Tandvleescorrectie per element € 57,28
  • Tandvleescorrectie per sextant (één zesde deel) € 150,73
  • Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel) € 361,75
  • Aanbrengen regeneratiemateriaal als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie € 120,58
  • Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal € 195,95
  • Kroonverlenging per element € 195,95
  • Kroonverlenging per sextant € 361,75
  • Directe postoperatieve zorg, kort € 60,29
  • Directe postoperatieve zorg, uitgebreid € 162,19
  • Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling € 42,20
  • Behandeling tandvleesabces € 81,39
  • Toepassing lokaal medicament € 65,12
  • (Draad)Spalk € 24,12
  • Uitgebreide voedingsanalyse € 60,29
  • Consult parodontale nazorg € 91,64
  • Uitgebreid consult parodontale nazorg € 121,79
  • Complex consult parodontale nazorg € 162,19
 • Implantaten (J-codes)
  • Overheadkosten implantaten € 173,60
  • Overheadkosten pre-implantologische chirurgie € 101,64
  • Initieel onderzoek implantologie € 66,88
  • Verlengd onderzoek implantologie € 102,90
  • Proefopstelling € 138,91
  • Implantaatpositionering op grond van CT-scan € 46,30
  • Aanbrengen botvervangers in extractie wond € 20,58
  • Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft € 246,95
  • Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting € 154,35
  • Prepareren donorplaats € 138,91
  • Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft € 149,20
  • Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft in dezelfde zitting € 72,03
  • Vrijleggen foramen mentale € 30,87
  • Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft € 87,46
  • Aanvullende ophoging bodem bijholte € 133,77
  • Ophoging bodem bijholte orthograad € 61,74
  • Toeslag esthetische zone € 66,88
  • Plaatsen eerste implantaat, per kaak € 235,12
  • Plaatsen elk volgend implantaat, per kaak € 97,24
  • Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler) € 77,17
  • Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), dezelfde wond € 36,53
  • Moeizaam verwijderen implantaat € 169,78
  • Vervangen implantaat € 235,12
  • Bindweefseltransplantaat, eerste € 108,04
  • Volgende bindweefseltransplantaat € 47,13
  • Verwijderen gefractureerd abutment / occlusale schroef € 118,33
  • Twee magneten/drukknoppen € 151,57
  • Elke volgende magneet, drukknop € 36,01
  • Staaf tussen twee implantaten € 210,94
  • Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak € 66,88
  • Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon € 25,72
  • Boven- en onder klikgebit € 529,92
  • Onder-klikgebit € 344,71
  • Boven- klikgebit € 344,71
  • Omvorming klikgebit € 102,90
  • Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten € 154,35
  • Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten € 180,07
  • Toeslag vervangings-klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten € 87,46
  • Toeslag vervangings-klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten € 113,19
  • Toeslag vervangings-klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten € 138,91
  • Specifiek consult nazorg implantologie € 56,59
  • Uitgebreid consult nazorg implantologie € 92,61
  • Opvullen zonder staafdemontage € 144,06
  • Opvullen met staafdemontage op twee implantaten € 180,07
  • Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten € 205,79
  • Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten € 231,52
  • Reparatie zonder staafdemontage € 56,69
  • Reparatie met staafdemontage op twee implantaten € 108,04
  • Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten € 133,77
  • Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten € 159,49
  • Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten € 133,77
  • Kosten implantaat € 330,87
  • Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit € 523,75
  • Plaatsen volgende Healing Abutment € 36,53
  • Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQmeting € 10,29
  • Verwijderen én vervangen drukknop € 25,72
 • Uurtarieven (U-codes)
  • Uurtarief (U10) in eenheden van 5 minuten € 15,84
  • Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in de Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten € 13,73
  • Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden eenheden van vijf minuten € 15,84
 • Abonnementstarieven (Z-codes)
  • Abonnement categorie A € 7,58
  • Abonnement categorie B € 11,66
  • Abonnement categorie C € 15,74
  • Abonnement categorie D € 19,24
  • Abonnement categorie E € 23,32
  • Abonnement categorie F € 6,41