De verdoving bij de tandarts

Een (lokale) verdoving kan een aangename oplossing zijn wanneer een behandeling veel pijn met zich meebrengt. Meer informatie over een verdoving bij de tandarts leest u hieronder.

Hoe werkt een tandartsverdoving?

Om een gedeelte in uw mond te verdoven kan er eerst een oppervlakteverdoving worden toegepast. Bij een oppervlakteverdoving wordt het slijmvlies verdoofd zodat u minder voelt van de insteek van de naald.

Wanneer de tandarts een bepaald gedeelte in uw mond tijdens de behandeling wil verdoven, gebruikt hij een injectienaald met daarin een vloeistof. De vloeistof in de naald heeft een zenuwblokkerende en vaatvernauwende werking. Deze verdoving wordt gebruikt bij bijvoorbeeld het vullen van tanden en kiezen, de voorbereiding op een kroon of bij de behandeling van ontstoken tandvlees. Door een verdoving kunnen uw tong en lippen dik en tintelig aanvoelen. Dit verdwijnt na één tot enkele uren.

Is een verdoving altijd veilig?

De kans dat er bij het toepassen van een lokale verdoving bijwerkingen optreden, is erg klein. Wanneer er toch onvoorziene bijwerkingen optreden dan weet de tandarts passende maatregelen te nemen en zal het vastgelegd worden in het patiëntendossier. Het is aan te raden om voorafgaand aan de verdoving uw medicijngebruik of een eventuele zwangerschap met uw tandarts te bespreken.

Wat zijn de kosten van een verdoving?

Bent u benieuwd naar de kosten die vastzitten aan een verdoving? Neem dan een kijkje op onze pagina met de tarieven.

Wilt u meer weten over (lokale) verdovingen bij de tandarts? Voor meer informatie of een afspraak kunt u terecht op onze contactpagina.